Terapiak eta aholkularitza 

Autozainketa landu!

Terapiak eta aholkularitza

Aholkularitza Sexologikoa

Banaka, bikoteka edo taldeka.

Aholkularitza espezializatua: adinekoak, dibertsitate funtzionala eta hezkuntza, elkarte eta osasun arloko profesionalak.

Terapia Sexologikoa

Banaka edo bikoteka.

Laguntza profesionala, eremu pertsonalean, erlazionalean eta erotikoan nahi diren aldaketak bultzatzen dituzten espazio eta tresnen bidez. Terapia eraldaketa-prozesu bat da.

Neuroterapia

Banaka.

Entrenamiento rehabilitador para fortalecer el funcionamiento mental y emocional. Mediante el empleo de técnicas físicas y cognitivas combinadas.

Psikoterapia

Banaka.

Acompañamiento profesional a personas con diferentes tipos de dificultades relacionados con los estados emocionales, estrés, ansiedad, duelo y trauma.

Sexologia Gainbegiratzea

Banaka edo taldeka.

Esku-hartze sexologikoko eta gizarte- eta osasun-arloko beste diziplina batzuetako profesionalen arteko hausnarketa-, ikaskuntza- eta entrenamendu-gunea.

« Etorkizuna beren ametsen edertasunean sinesten dutenena da. »

Eleanor Roosevelt

Aholkularitza Sexologikoa Jabekuntza Eskolen Sareari

Munduberriak, kulturarteko GGKE sexologiko eta feministak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako Jabekuntza Eskolen Sareari eta Estatuko Jabekuntza Eskola guztiei sexologiaren arloko aholkularitza-programa. programa bat aurkeztu die.

Berdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren arloan adituak diren sexologiako profesionalek diseinatutako programa da, ahalduntze-eskoletan sexualitateari ikuspegi feministatik modu integralean eta berme osoz erantzuteko.

« Bizitzan ez dago zertan beldurrik izan behar.
Ulertu besterik ez. »

Marie Curie