Ikerketa

Emakumeen Sexu-Eskubideen alde

Mundu Berriak Elkartean interes berezia dugu azterketa sexologikoak egiteko.

Eta, horrela, ezagutza zientifikoa sortu ahal izatea, pertsonekiko eta taldeekiko esku-hartzearen esparrura transferitzeko asmoz.

Hemen aurki ditzakezu MunduBerriak elkarteak egindako ikerketa batzuk.

Mundu Berriak ilusioz beteriko une batean dago, ahalegin handia eta energia onaren ostean! BFAren laguntza lortu dugu proiektu eraldatzaile bat ezartzeko, sexu-indarkeriak emakume migratuengan duen eragin neuropsikologikoa ikusarazteko.

Hiru ildo nagusiren bidez egingo dugu lan:
• 1. ildoa: sexu-indarkeriatik bizirik atera diren emakume migratuengan eragin neuropsikologikoari buruzko ikerketa.
• 2. ildoa: erreparazio neuropsikologikoko saioak eta emakume migratuen topaketa kolektiboa Bilbon.
• 3. ildoa: azaroaren 22ko dibulgazio-jardunaldia.

Ikerketa bat egin dugu COCEMFErekin - Gaztela eta Leon

Ezintasun fisikoa/organikoa duten emakumeen sexualitatearen eremuko erresilientziari buruzkoa.
2023ko bigarren seihilekoan argitaratuko da.

«EMAKUMEEN AHALDUNTZE SEXUALAREN AUTOPERTZEPZIOA».

AZTERLAN HONEN HELBURUA

Azterlan honen helburua emakumeek duten ahalduntze sexualaren AUTOPERZEPZIOA ezagutzea da. Partaidetza horrek bil dezakeen informazioa dibulgazio sexologikoko eta feministako gaietarako soilik erabiliko dela ulertzen da. SEXU AHALMENAREN INDIZEAN oinarritzen gara.

IKERKETAREN IKUSPEGIA

Gorputzaren gaineko boterea eskuratzea da, hau da, sexualitatearen maparen gaineko boterea. Gure gorputzekiko (bizi-zikloekiko) eta sexualitatearekiko autonomia eta kontrola lortzea da, desio eta fantasia erotikoak kontuan hartuta. Baita ugaltzeko gaitasuna ere. Funtsean, autozainketa, autoezagutza eta esperimentatzeko baimena ematea da.

Kultura-aniztasuna landu beharreko balio gisa ulertzen dugu. Kulturartekotasunaren helburua da desberdintasun etnikoa, kulturala eta sexuala aitortzea eta emakumeen eta gizonen, komunitateen, herrien eta herrialdeen arteko desberdintasun- eta bazterketa-harreman historikoa eraldatzea munduan zehar.

Gure gizartean eta munduko kultura guztietan nagusi den sexu-eredua androzentrikoa, matxista eta ugaltzailea da. Paradigma horrek sexu bakarra jartzen du erdigunean, sexuak Simone de Beauvoirrek lehen sexuan (gizona) eta bigarren sexuan (emakumea) adierazten zuen bezala sailkatuz, bigarrenari subjektu sexuatuaren kategoria kenduz eta gizonen erabilera eta gozamenerako objektu soilera murriztuz. Ondorioz, emakumeen sexualitatea ez dagokie emakumeei, eta gizonen sexualitatera egokitzeko hezten dira. Gainera, sorkuntzaren aldeko ikusmoldeak giza sexualitatearen konplexutasuna eta subjektibotasuna genitaletara, koito-praktikara eta desira heterosexualera murrizten ditu.

Ikerketa Osoa

Ikerketaren Laburpena